Ο πρωθυπουργός του κώλου...έκανε παρέμβαση μέσω twitter, κι έτσι....σώθηκε απ τις φωτιές η χώρα!


Εντάξει, αφού ο πρωδυπορδός έκανε παρέμβαση μέσω twitter, σώθηκε απ τις φωτιές η χώρα!
Σβήσαμε...

sibilla-gr