Ολλανδία με πληθυσμό 17 εκατομμύρια Κυβέρνηση 24 μέλη--Ελλάδα με πληθυσμό 11 εκατομμύρια Κυβέρνηση 48 μέλη ! Τα συμπεράσματα δικά σας....