40% ψηλότεροι οι μισθοί στο Δημόσιο απ΄ό,τι στον ιδιωτικό τομέα!

Οι Πατρίκιοι και οι Πληβείοι της αγοράς εργασίας. Από 33% έως 86% μεγαλύτερος ο αρχικός μισθός στο Δημόσιο
40% ψηλότεροι οι μισθοί στο Δημόσιο απ΄ό,τι στον ιδιωτικό τομέα!
Διευρύνθηκαν στα χρόνια της οικονομικής κρίσης οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ εργαζομένων στον δημόσιο και τον ιδωτικό τομέα. Οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων υπέστησαν αλλεπάλληλες περικοπές και συρρικνώθηκαν δραματικά. Ομως στο ίδιο διάστημα, οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα  μειώθηκαν πολύ περισσότερο - με αποτέλεσμα να διευρυνθεί  η διαφορά.

Οπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, οι μέσες αποδοχές στον δημόσιο τομέα είναι τώρα 38% υψηλότερες από τις αντίστοιχες στον ιδιωτικό τομέα.
Οι ανισότητες ξεκινούν από τον βασικό εισαγωγικό μισθό. Στον ιδιωτικό τομέα ο βασικός μισθός είναι 586,08 ευρώ, ή 495,25 καθαρά για τους υπαλλήλους άνω των 25 ετών, ενώ για τους υπαλλήλους κάτω των 25 ετών ο βασικός μισθός είναι 510,95 ευρώ, Με τις κρατήσεις, οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται σε 432,75 ευρώ.
Στο δημόσιο τομέα αντίστοιχα, ο εισαγωγικός μισθός είναι 780 ευρώ για τους ΥΕ, 858 ευρώ για τους ΔΕ, 1.037 ευρώ για τους ΤΕ και 1.092 ευρώ για τους ΠΕ.
Δηλαδή, ο εισαγωγικός μισθός των νεοπροσλαμβανόμενων στο δημόσιο τομέα είναι αυξημένος, σε σχέση με τους βασικούς μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, κατά 33,1% των υπαλλήλων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, κατά 46,4% των υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά 76,9% των υπαλλήλων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και κατά 86,3% των υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην αγορά εργασίας, και με τους 1.100.000 ανέργους που υπάρχουν, στον ιδιωτικό τομέα, κατά κανόνα δεν υπολογίζονται τίτλοι σπουδών. Απλά είναι θέμα διαπραγμάτευσης, αλλά οι συνθήκες, αδυνατίζουν τη διαπραγματευτική θέση του εργαζόμενου, ο οποίος συμβιβάζεται με τις κατώτερες αποδοχές.
Εάν προστεθούν και δύο ακόμη παράγοντες, όπως είναι οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, με μισθούς 300 ευρώ (και πιο κάτω) αλλά και το εκτεταμένο φαινόμενο των απλήρωτων εργαζόμενων, από αρκετές επιχειρήσεις, οι διαφορές μεταξύ των δύο τομέων, δημόσιου και ιδιωτικού, είναι χαοτικές.
Δημόσιοι υπάλληλοι το 34% των μισθωτών!
Σύμφωνα εξάλλου με τα στοιχεία του συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, το 33,7% των μισθωτών του συνόλου της οικονομίας (2.394.700 άτομα) απασχολείται στο δημόσιο τομέα.  Ειδικότερα, στον ιδιωτικό τομέα απασχολούνται 1.588.500 άτομα ενώ στο δημόσιο τομέα απασχολούνται 806.200 άτομα. Επίσης υπάρχουν 1.264.600 άτομα που έχουν ατομικές επιχειρήσεις ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Από την ανάλυση των στοιχείων των αμοιβών (μισθών και απασχόλησης), ο ΣΕΒ διαπιστώνει καταρχάς ότι επικρατούν διαφορετικές συνθήκες μισθών και απασχόλησης στον ιδιωτικό απ’ ό,τι στο δημόσιο τομέα που είναι σημαντικές, όπως δείχνουν τα σχετικά μεγέθη.
Όπως αναφέρει ο ΣΕΒ ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στο σύνολο των μισθωτών, ανέρχεται σε 874 ευρώ, αλλά στον ιδιωτικό τομέα είναι 777 ευρώ, ενώ στο δημόσιο τομέα ο μέσος μισθός είναι 1.075 ευρώ. Δηλαδή ο μέσος δημόσιος λειτουργός παίρνει 38% περισσότερα απ’ ό,τι ο μέσος μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα.
Οι εξελίξεις, λοιπόν, στην απασχόληση και τις αντίστοιχες αμοιβές, συνθέτουν το συνολικό ατομικό εισόδημα, που λογικά θα πρέπει να μεταβάλλεται με το ρυθμό ανάκαμψης της οικονομίας. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές μειώνονται σε σταθερές τιμές κατά -0,8% ετησίως στο α’ εξάμηνο του 2017, έχοντας ήδη αυξηθεί κατά +1,3% και 1,9% το 2015 και το 2016 αντιστοίχως.
Οι αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκν κατά - 1,3% το α’ εξάμηνο του 2017 (από +0,7% και +2,3% το 2015 και 2016 αντιστοίχως). Αντίθετα στο δημόσιο τομέα αυξήθηκαν κατά +0,1% (από +3,2% και 1,9% το 2015 και 2016 αντιστοίχως).
Το αντίστοιχα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών δείχνουν το ακαθάριστο εισόδημα των μισθωτών να μειώνεται σε σταθερές τιμές κατά -2,2% το α’ τρίμηνο του 2017 (έναντι -1,3% και +1,6% το 2015 και το 2016 αντιστοίχως) και το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα των αυτοαπασχολούμενων να μειώνεται κατά -0,7% το α’ τρίμηνο του 2017 (έναντι +0,4% και +1,5% το 2015 και 2016 αντιστοίχως).
 sofokleousin.gr