Θύμησες..φόνισσες...

Θύμησες.... σε στήνουν σε απόσπασμα θανάτου...μπροστά σ' ένα μισοτελειωμένο έργο ζωής...
Μαρίζα Τσιτμή