Καρκίνος ωοθήκης: Η καθυστέρηση στη διάγνωση, πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί;

Ο καρκίνος ωοθήκης συχνά ανιχνεύεται με καθυστέρηση.  Σε πολλές γυναίκες με καρκίνο ωοθήκης η διάγνωση δεν γίνεται έγκαιρα παρά το γεγονός, ότι έχουν συμπτώματα.
Η διερεύνηση των ενοχλήσεων των γυναικών αυτών δεν γίνεται πάντοτε έγκαιρα με αποτέλεσμα η διάγνωση του καρκίνου ωοθήκης να γίνεται με καθυστέρηση.

Ο καρκίνος της ωοθήκης αποτελεί το 4% του συνόλου των καρκίνων στις γυναίκες και έχει τη χειρότερη πρόγνωση από όλους τους γυναικολογικούς καρκίνους. Μέχρι πρόσφατα ο καρκίνος αυτός θεωρείτο ότι δημιουργούσε λίγα συμπτώματα και για το λόγο αυτό συχνά επονομαζόταν ως σιωπηλός δολοφόνος.
Ωστόσο διάφορες αξιόλογες έρευνες βρήκαν, ότι στην πραγματικότητα τα συμπτώματα είναι συχνά και ότι η αναγνώριση τους από νωρίς στην εξέλιξη της νόσου είναι δυνατόν να βελτιώνει την πρόγνωση.
Γιατροί από το πανεπιστήμιο του Μπρίστολ εξέτασαν πως μπορούν να αναγνωρίζονται με καλύτερο τρόπο τα βασικά αρχικά συμπτώματα που δημιουργούν υποψίες για καρκίνο της ωοθήκης στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ταυτόχρονα προσπάθησαν να δώσουν μια προγνωστική αξία για το κάθε σύμπτωμα, δηλαδή ποιες πιθανότητες είχε η γυναίκα να πάσχει από τον εν λόγω καρκίνο εάν παρουσίαζε ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα. Στην έρευνα τους συμπεριλήφθηκαν 212 γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών στις οποίες είχε γίνει η διάγνωση πρωτογενούς καρκίνου ωοθήκης και 1.060 γυναίκες που ήσαν υγιείς ως ομάδα ελέγχου.
Με τη διάγνωση καρκίνου ωοθήκης βρέθηκε, ότι σχετίζονται 7 σημεία ή συμπτώματα:
  1. Συνεχές, μόνιμο φούσκωμα της κοιλιάς με αύξηση της περιμέτρου της
  2. Συχνουρία
  3. Πόνος στην κοιλιά
  4. Αιμορραγίες από το γεννητικό σύστημα μετά την εμμηνόπαυση
  5. Ανορεξία
  6. Απώλεια αίματος από τον πρωκτό
  7. Διάταση της κοιλιάς που είναι παροδική.
Μερικές από τις γυναίκες, που είχαν τα τρία πρώτα από τα πιο πάνω συμπτώματα περίμεναν τουλάχιστον 6 μήνες προτού να ζητήσουν βοήθεια και να γίνει η διάγνωση.
Η ανάλυση της προγνωστικής αξίας του κάθε συμπτώματος ήταν κάτω του 1% εκτός από το συνεχές, μόνιμο φούσκωμα της κοιλιάς, που είχε την πιο ψηλή θετική προγνωστική αξία, 2,5%. Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη του συνοδεύεται από περισσότερες πιθανότητες να πάσχει η γυναίκα από καρκίνο ωοθήκης και για αυτό επιβάλλεται γρήγορη περαιτέρω διερεύνηση.
Ωστόσο οι ερευνητές επισημαίνουν, ότι το συνεχές, μόνιμο φούσκωμα της κοιλιάς με αύξηση της περιμέτρου της δεν περιλαμβάνεται στις οδηγίες, που ισχύουν σήμερα για επείγουσα διερεύνηση. Εάν περιλαμβανόταν σε μερικές γυναίκες πιθανόν η διάγνωση του ιδιαίτερα επικίνδυνου αυτού καρκίνου να γινόταν γρηγορότερα κατά πολλούς μήνες.
Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός, ότι τα συμπτώματα είναι συχνά και σε πολλές περιπτώσεις αναφέρονται από τις ασθενείς. Αυτό σημαίνει, ότι χρησιμοποιώντας τα εν λόγω συμπτώματα, υπάρχει η δυνατότητα γρηγορότερης αναγνώρισης, στα πιο αρχικά στάδια της νόσου.
Επισημαίνεται, ότι οι γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας θα μπορούσαν με τη βοήθεια των συμπτωμάτων αυτών να διαχωρίζουν καλύτερα ποιες γυναίκες χρειάζονται περαιτέρω και άμεση διερεύνηση και ποιες όχι. Επίσης τα ευρήματα της έρευνας αυτής θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναβάθμιση των οδηγιών για την ανίχνευση όσο το δυνατόν πιο νωρίς του καρκίνου της ωοθήκης.
Υπάρχουν τώρα περισσότερα στοιχεία που στηρίζουν το ότι ο καρκίνος της ωοθήκης δεν είναι ένας "σιωπηλός δολοφόνος". Αντίθετα είναι ασθένεια, που παρουσιάζεται με ασαφείς ενοχλήσεις με χαμηλή θετική προγνωστική αξία.
Σίγουρα η διάγνωση του καρκίνου ωοθήκης παραμένει μια σοβαρή πρόκληση για τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να βελτιωθούν οι γνώσεις μας, ιδιαίτερα για την προγνωστική αξία των σημείων και συμπτωμάτων.
Αναμένοντας είναι σημαντικό για τις γυναίκες και για τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας να συνειδητοποιήσουν, ότι ο καρκίνος της ωοθήκης δεν μπορεί πλέον να θεωρείται, ως ένας σιωπηλός δολοφόνος αλλά είναι δυνατόν να ανιχνεύεται νωρίς στην εξέλιξη του.medlook.net/