Κινητά τηλέφωνα και καρκίνος στον εγκέφαλο


Καρκίνος και κινητά τηλέφωνα: Ο περιορισμός χρήσης κινητού τηλεφώνου μειώνει πιθανούς κινδύνους για την υγεία από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Η ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα έχει δημιουργήσει πολλές ανησυχίες, για την πιθανή πρόκληση ασθενειών στους χρήστες.Μέχρι σήμερα, έχουν διενεργηθεί εκατοντάδες επιστημονικές έρευνες, που εξέτασαν τις επιδράσεις της χρήσης των κινητών τηλεφώνων στην υγεία των ανθρώπων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των στοιχείων που προέκυψαν, δεν αποδεικνύουν οποιαδήποτε βλάβη στην υγεία, εξαιτίας της χρήσης των κινητών τηλεφώνων.

Ωστόσο, πολλοί επιστήμονες δεν εφησυχάζουν. Διερευνούν το πρόβλημα, διότι παραμένουν ακόμη σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα.
Ο Διεθνής Οργανισμός για Έρευνα στον Καρκίνο (International Agency for Research on Cancer, IARC), που είναι μέρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επανεξέτασε τις επιδράσεις της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων στον άνθρωπο. Με βάση μια ανάλυση των δεδομένων, οι εμπειρογνώμονες κατέταξαν τα κινητά τηλέφωνα στην κατηγορία των πιθανών αιτιών καρκίνου. Στο συγκεκριμένο κατάλογο πιθανών καρκινογόνων παραγόντων, συμπεριλαμβάνονται οι εξατμίσεις των αυτοκινήτων, το εντομοκτόνο DDT, ο καφές και περισσότερες από 200 άλλες ουσίες.
Οι εμπειρογνώμονες επανεξέτασαν δεκάδες έρευνες για τα κινητά τηλέφωνα. Συμπέραναν, ότι υπάρχουν περιορισμένες αποδείξεις που συσχετίζουν τη χρήση τηλεφώνου με δύο τύπους καρκίνου στον εγκέφαλο. Βρήκαν μόνο ελάχιστα στοιχεία, για να βγάλουν συμπεράσματα για άλλες μορφές καρκίνου. Επισημαίνεται, ότι ο συσχετισμός αυτός, δεν είναι απόδειξη, ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου είναι αιτία πρόκλησης καρκίνου στον εγκέφαλο.
Περίπου 30 έρευνες, που έγιναν σε διάφορες χώρες παγκοσμίως, δεν βρήκαν ότι μεταξύ των ανθρώπων που είχαν όγκο στον εγκέφαλο, υπήρχε μεγαλύτερη χρήση κινητού τηλεφώνου.
Μια μεγάλη έρευνα το 2010, δεν ανέδειξε καθαρή σχέση, μεταξύ χρήσης κινητού τηλεφώνου και καρκίνου. Ωστόσο ανέδειξε ότι υπήρχε πιθανή σχέση μεταξύ πολύ μεγάλης χρήσης κινητού και γλοιώματος, που είναι μια μορφή καρκίνου του εγκεφάλου. Όμως πολλοί ειδικοί άσκησαν κριτική για τις μεθόδους της έρευνας, διότι ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να θυμηθούν πόσο χρησιμοποιούσαν τα κινητά τους τηλέφωνα, για περισσότερο από 10 χρόνια πριν.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration, FDA) των Ηνωμένων Πολιτειών, το βάρος των επιστημονικών αποδείξεων δεν ήταν αρκετό για να συσχετισθεί η χρήση των κινητών τηλεφώνων με οποιαδήποτε προβλήματα υγείας. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών της ίδιας χώρας, έλαβε μια ανάλογη θέση.
Το ερώτημα που παραμένει προς το παρόν αναπάντητο για όλους είναι: Η χρήση κινητού τηλεφώνου υποβάλλει τους ανθρώπους σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και γίνεται έτσι, μια πιθανή σπάνια αιτία καρκίνου στον εγκέφαλο; 
Κανένας δεν μπορεί τώρα να αποκλείσει κάτι τέτοιο. Αλλά φαίνεται, με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε σήμερα, ότι είναι πολύ απίθανο. Πράγματι, εάν αρχίσουμε να βάζουμε τη λέξη "πιθανόν" σε οτιδήποτε θεωρούμε ότι μπορεί ίσως να προκαλεί καρκίνο, ο κατάλογος θα είναι ατέλειωτος.
Τι μπορούμε να κάνουμε αναμένοντας τους επιστήμονες, να κατανοήσουν καλύτερα το τι πραγματικά συμβαίνει στην υγεία μας, εξαιτίας της χρήσης του κινητού τηλεφώνου;
Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα από τους ενήλικες. Ο εγκέφαλος τους, μπορεί να επηρεάζεται με τρόπους που ακόμη δεν αντιλαμβανόμαστε.
Για τους λόγους αυτούς, τα παιδιά είναι καλύτερα να περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Να το χρησιμοποιούν μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις.
Οι ενήλικες είναι καλό να εφαρμόζουν τα μέτρα προφύλαξης που ήδη συστήνονται εδώ και πολλά χρόνια:
 1. Περιορισμός της χρήσης κινητού τηλεφώνου
   
 2. Όσο πιο μακριά από το κεφάλι βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο κατά τη χρήση του, τόσο μειώνεται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που επηρεάζει τον εγκέφαλο. Όταν κάποιος μιλά στο κινητό τηλέφωνο, κρατώντας το περίπου 6 εκατοστά μακριά από το κεφάλι, η ενέργεια που φτάνει στον εγκέφαλο, μειώνεται πιο πολύ από 50% παρά όταν το κινητό αγγίζει το αυτί
   
 3. Να γίνεται όσο το δυνατό περισσότερο η χρήση της τεχνολογίας που επιτρέπει τη συνομιλία από απόσταση, όπως τα μεγάφωνα και οι συσκευές συνομιλίας με ελεύθερα χέρια τύπου hands free
   
 4. Εάν χρειάζεται να μιλάτε με το κινητό στο χέρι και κοντά στο κεφάλι, αλλάζετε συχνά τη μεριά του κεφαλιού στην οποία βρίσκεται το τηλέφωνο. Επίσης και τα πλήκτρα να είναι προς το μέρος του κεφαλιού
   
 5. Χρησιμοποιείτε κάθε φορά που γίνεται, τα γραπτά μηνύματα τύπου SMS αντί να μιλάτε στο τηλέφωνο.     
Σήμερα υπάρχουν πολλά δισεκατομμύρια συνδρομές για κινητό τηλέφωνο. Οι επιπτώσεις μιας πιθανής βλάβης στην υγείας, εάν υπάρχει, θα είναι τεράστιες.
Απαιτούνται ακόμη πολλές έρευνες και πιθανόν να περάσουν ακόμη πολλά χρόνια προτού εξακριβωθεί πλήρως η σχέση, μεταξύ κινητής τηλεφωνίας και υγείας.
Αναμένοντας είναι καλό να τηρούμε τα συστηνόμενα μέτρα περιορισμού έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κινητών τηλέφωνων. www.medlook.net