Εδώ, στην αποικία των δοσίλογων πολιτικών, νέα δεν υπάρχουν... Οι ειδήσεις παράγονται πιά στα κέντρα που παίρνουν και τις αποφάσεις. Έξω από δώ.