ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΑΒΕΡΤΑ ΠΟΙΝΕΣ & ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΚΛΕΦΤΕΣ, ΝΑΡΚΕΜΠΟΡΟΥΣ, ΜΑΣΤΡΩΠΟΥΣ, ΛΑΘΡΟ, ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΣ κ.λ.π.

"ΑΡΗΣ ΚΟΜΠΡΑΣ"
ΠΗΓΗ

 https://shmantikanea.blogspot.gr/