Σκάνδαλο! «Κουρεύουν» τα απλήρωτα πρόστιμα των φοροφυγάδων χωρίς κάποιο κίνητρο για τους «συνεπείς»

Με ακόμα μια νομοθετική «ρύθμιση»-σκάνδαλο το υπουργείο Οικονομικών ευνοεί τους φοροφυγάδες αδικώντας κατάφωρα τους συνεπείς πολίτες!
Τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή ψαλιδίζει τα..
απλήρωτα πρόστιμα σε όσους είχαν πιαστεί για φορολογικές παραβάσεις πριν από το 2014. Δεν προβλέπει όμως επιστροφή χρημάτων ή κάποια άλλη ευνοϊκή ρύθμιση για όσους τα πλήρωσαν στο ακέραιο την ίδια περίοδο!


Η τροπολογία επί της ουσίας επεκτείνει και στις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις των ετών προ του 2014 το ευνοϊκότερο σύστημα υπολογισμού των προστίμων (προσαυξήσεων και τόκων) εκπρόθεσμης καταβολής φόρων, το οποίο προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (ο ν. 4174/2013) για φορολογικές υποθέσεις από την 1/1/2014 και μετά!

Η ρύθμιση θα ισχύσει άμεσα και θα αφορά μόνο εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, δηλαδή όχι όσους έχουν ήδη πληρώσει τα πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, όπως ορίζει η παράγραφος 5 της τροπολογίας, «ποσά που καταβλήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο για πράξεις προσδιορισμού φόρου και εκπροθέσμως υποβληθείσες δηλώσεις που εκδόθηκαν ή υποβλήθηκαν, κατά περίπτωση, μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος και αφορούν φορολογικές εν γένει υποχρεώσεις πριν από την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ (ήτοι 31/12/2013) δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται λόγω εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου».

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις ισχύουν τα εξής:
• Για τις φορολογικές υποθέσεις έως και την 31/12/2013 στις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος ο πρόσθετος φόρος μειώνεται από 120% του κύριου φόρου σε 10% έως 50% ανάλογα με το αντικείμενο της φορολογίας και επιβάλλεται προσαύξηση που θα υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο 8,76%. Η προσαύξηση θα υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα μετά την 1/1/2014.
• Για την υποβολή εκπρόθεσμων χρεωστικών φορολογικών δηλώσεων έως και τη χρήση 2013 δεν θα επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος 60% του κύριου φόρου αλλά μόνο πρόστιμο από 100 έως 2.500 ευρώ και προσαύξηση που θα υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο 8,76%.

Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις από την 1/1/2014 και μετά.

Ας δούμε ένα παράδειγμα: Φορολογούμενος έχει εντοπιστεί για τη χρήση 2012 να έχει αποκρύψει εισόδημα ύψους 1.000.000 ευρώ. Του έχει επιβληθεί κύριος φόρος 400.000 ευρώ και πρόσθετος φόρος 480.000 ευρώ. Δηλαδή συνολικά 880.000 ευρώ. Με το νέο καθεστώς θα καταβάλει κύριο φόρο 400.000, πρόσθετο φόρο 200.000 και τόκους 140.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά 740.000 ευρώ. Θα γλιτώσει δηλαδή 140.000 ευρώ.

http://www.dimokratianews.gr