Οι εισαγγελείς καταγγέλλουν προσπάθεια χειραγώγησης της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση

ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΠΟΤΕ ΗΤΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ....--Και πες στον ψηλό τον Παναθηναϊκάκια, οι επόμενοι τρεις που θα πάνε να τους γαμήσει

Οι εισαγγελείς καταγγέλλουν προσπάθεια χειραγώγησης της Δικαιοσύνης
https://www.youtube.com/watch?v=EfSlEigqrVQ
 Για προσπάθεια χειραγώγησης της Δικαιοσύνης μέσω της δημόσιας κριτικής σε δικαστικές αποφάσεις μιλούν οι εισαγγελείς καλώντας την Πολιτεία να θωρακίσει τον εισαγγελικό κλάδο σεβόμενη τη θεσμική τους αυτοτέλεια και την ανεξαρτησία τους.


Σε ψήφισμα που εκδόθηκε από την ετήσια Γενική Συνέλευσή της, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει τα φαινόμενα άσκησης δημόσιας κριτικής που δεν προάγουν το κράτος δικαίου και καταδεικνύουν, όπως αναφέρουν, «μία δημοκρατία που νοσεί» και δεν εμπνέει του πολίτες στο σεβασμό των θεσμών της.
Συγκεκριμένα, στο ψήφισμα τους τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος τονίζουν ότι:
«1) Διαβεβαιώνουν τους  Έλληνες πολίτες ότι θεσμική αποστολή αλλά και καθήκον των  Εισαγγελικών Λειτουργών,  ως θεματοφυλάκων του Συντάγματος και της νομιμότητας, είναι η πάταξη της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και της διαπλοκής και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
2) Προτρέπουν την Πολιτεία και εμπράκτως να επιβεβαιώσει την στρεφόμενη προς την ανωτέρω κατεύθυνση βούλησή της, ενισχύοντας και θωρακίζοντας τον εισαγγελικό κλάδο με κάθε πρόσφορο μέσο προς αυτό το σκοπό,  σεβόμενη τη συνταγματικά κατοχυρωμένη θεσμική αυτοτέλεια και  λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των λειτουργών του,
3) Υπενθυμίζουν ότι η άσκηση δημόσιας  κριτικής σε δικαστικές αποφάσεις, όταν αυτή αποσκοπεί στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, όπως και κάθε προσπάθεια που τείνει προς το σκοπό αυτό, δεν προάγει τις αρχές  του  κράτους δικαίου και  καταδεικνύει μία δημοκρατία που νοσεί και δεν εμπνέει ούτε ενθαρρύνει τους πολίτες της στο σεβασμό των θεσμών της,
4) Εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος να αναλάβει όλες τις αναγκαίες δράσεις, για την ανάδειξη και ικανοποίηση των προτάσεων και αιτημάτων του κλάδου.»