ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ ΚΙ ΕΝΑ ΔΡΑΜΑ... ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Σχόλιο: Από δω στήθηκε το σκηνικό του Διαβόλου για τη μεγάλη προδοσία του ελληνικού Έθνους .Από το ένδοξο Καστελόριζο η συμμορία δολοφόνων του Παπανδρέου  ξεκίνησε τον αφανισμό της φυλής μας! Θάνατος στους προδότες ,αυτή είναι η ποινή τους .
 http://www.oxafies.com/

Κι όμως... τα πράσινο σκουλήκι που κατέφαγε τα σωθικά της χώρας επιμένει να θέλει να την "σώσει"...


Η οικειοθελής αποχώρησή τους απαιτεί γενναιότητα που κανείς, όπως φαίνεται, δεν διαθέτει... Στείλτε τους στον πράσινο διάβολο λοιπόν...


Ποιος μπορούσε να φανταστεί, τον Οκτώβριο του 2009, ότι, ύστερα από δύο χρόνια διακυ­βέρνησης από το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου, η ελληνική κοινωνία, βιώνοντας μια πρωτοφανή για τις τελευ­ταίες δεκαετίες καταστροφή και στο χείλος μιας πτώχευσης, θα είχε για κεντρικά αιτήματα εκείνα που έφεραν το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία πριν από ακρι­βώς 40 χρόνια;
♦ Λαϊκή κυριαρχία.
♦ Εθνική ανεξαρτησία.
♦ Κοινωνική απελευθέρωση.
♦ Η Ελλάδα στους Έλληνες.

Ποιος θα φανταζόταν ότι οι υπεύ­θυνοι αυτής της καταστροφής, ο ίδιος ο πρωθυπουργός και οι επιτελάρχες του, οι υπουργοί των κατ’ εξοχήν «κοι­νωνικών» υπουργείων, που ανέλαβαν με τη μεγαλύτερη θέρμη να εφαρ­μόσουν τις φονικές για την κοινωνία εντολές της τρόικας, θα επιδίωκαν, ύστερα από τόση κατακραυγή, όχι μό­νο να διατηρήσουν την εξουσία τους, αλλά και ναηγηθούν του ΠΑΣΟΚ θέ­λοντας να γίνουν - ή... να ξαναγίνουν - πρωθυπουργοί;
Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρω­θυπουργός που παρέδωσε τη χώρα στην τρόικα με τους χειρότερους όρους, που δεν διαπραγματεύθηκε ποτέ τίποτε, που παρακολουθούσε σαν θεατής και αποδεχόταν ό,τι του έφερναν μπροστά του η τρόικα και ο Παπακωνσταντίνου, ο αμέτοχος πρω­θυπουργός, θέλει να παραμείνει στη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – άγνωστο για πόσο.
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος σε έναν βαθμό σχεδίασε – από την περασμένη άνοιξη – και τελικά ανέλα­βε το ξεπούλημα της χώρας, ο οποίος είχε την «πατρότητα» της σύνδεσης του χαρατσιού για τα ακίνητα με το δι­καίωμα των ανθρώπων στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά παράβαση ακόμη και της ευρωπαϊκής νομοθεσί­ας, θέλει να ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ διαδε­χόμενος τον Παπανδρέου.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο άνθρω­πος που ξεθεμελίωσε σε πρώτη φάση το ασφαλιστικό, που τσεκουρώνει την Υγεία αδειάζοντας από Ια­νουάριο ακόμη και τα νοσοκομεία από γιατρούς, εμφανίζεται ως μελλο­ντικός ηγέτης και του ΠΑΣΟΚ και της χώρας έχοντας διακηρύξει με κάθε τρόπο την πίστη και την υποταγή του στους δανειστές...


Η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία ως υπουργός Παιδείας καταργεί το άσυλο, παραδίδει τα πανεπιστήμια στους ιδιώτες, στερεί από παιδιά της περιφέρειας την πρόσβαση στο σχο­λείο και αδυνατεί ακόμη και σήμερα, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, να παραδώσει τα βιβλία στους μαθη­τές, είναι κι αυτή στη χορεία των επί­δοξων διαδόχων του Παπανδρέου.
5 Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποί­ος ως υπουργός Ανάπτυξης έχει σχεδόν μοναδικό έργο να υλοποιήσει τις εκτός ευρωπαϊκής νομιμότητας Ει­δικές Οικονομικές Ζώνες για χάρη της Γερμανίας, βγήκε στο μεϊντάνι και επι­σήμως διεκδικώντας κι αυτός την κομ­ματική ηγεσία.

«Η δική μας διετής διακυβέρνηση οδήγησε σε αδιέξοδα, κοινωνικά, οι­κονομικά, εθνικά. Οδήγησε σε φτώ­χεια και κοινωνική αποσύνθεση, πρω­τοφανή οικονομική ύφεση που φτάνει το 5% και πλέον, σε εθνική ταπείνω­ση, εθνική αναξιοπρέπεια και κρατική αποδιοργάνωση».
Αυτή η ομολογία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η οποία συμπεριλαμβάνει όλους όσοι συμμετείχαν στη διετή διακυβέρνηση, όλους όσοι έπαιξαν πρωταγωνιστικούς ρόλους, είναι η πληρέστερη, η πιο περιεκτική αποτί­μηση μιας διακυβέρνησης που υπήρ­ξε καταστροφική, χωρίς καμιά δόση υπερβολής.
Και συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τον Παπανδρέου και όσους σήμερα αυτοπαρουσιάζονται ως διάδοχοί του, αλλά και όσους στήριζαν με μεγάλη προθυ­μία τα μνημόνια και τα εξοντωτικά ορι­ζόντια μέτρα κατά των εργαζομένων, προτιμώντας σήμερα να κρύβονται στη σκιά, παραμένοντας όμως στους υπουργικούς θώκους τους. Είναι οι λε­γόμενες γνωστές - μέσα στο ΠΑΣΟΚ - «σκιές», που είτε αποτελούν τα κρυ­φά επιτελεία του αρχηγού είτε περιμέ­νουν κάποιοι να «καούν» για να διεκδικήσουν οι ίδιοι μια θέση κάτω από τον κομματικό πράσινο ήλιο.
Συμπεριλαμβάνει όλους όσοι συ­νέβαλαν στην αποδιοργάνωση και τη διάλυση του κράτους, όσοι υπήρξαν βασιλικότεροι της τρόικας, όσοι τε­χνηέντως απέφυγαν να εκτεθούν αλ­λά συνέβαλαν τα μέγιστα στη φτώχεια και την κοινωνική αποσύνθεση, στην πρωτοφανή οικονομική ύφεση, στην κατασυκοφάντηση της κοινωνίας, τη σκληρή καταστολή των διαδηλώσεων. Και συνέβαλαν γενικότερα στην εθνι­κή ταπείνωση και την εθνική αναξιο­πρέπεια.

Όλοι αυτοί αποτελούν τα εμπόδια για το ξεκαθάρισμα του πολιτικού το­πίου, την ανάδειξη νέων ηγεσιών από ανθρώπους νέους όχι μόνο στην ηλι­κία, αλλά και με στόχο και ικανότητα να συμβάλουν στην ανατροπή του κα­θεστώτος της υποτέλειας, της πτώχευ­σης και της εξαθλίωσης.
Συμπεριλαμβάνει όλους όσοι έχουν σβήσει από το λεξιλόγιό τους τη λέξη ΑΝΑΝΕΩΣΗ και προσπαθούν να απο­φύγουν να αναλάβουν τις τεράστιες ευθύνες που έχουν.
Αν στο ΠΑΣΟΚ έχουν μείνει ζωντα­νές δυνάμεις, πρέπει να απαιτήσουν στην ηγεσία να έλθουν νέες δυνάμεις, νέα πρόσωπα και νέες ιδέες από νεό­τερες γενιές. Χρειάζεται να προκαλέ­σουν ένα ισχυρότατο ριζοσπαστικό και ανανεωτικό σοκ στο κόμμα τους, ανά­λογο με αυτό που έχει υποστεί η ελλη­νική κοινωνία.

Στην πραγματικότητα, ο μόνος ικα­νός να τους στείλει στον σκουπιδοτε­νεκέ της Ιστορίας είναι ο ελληνικός λαός. Η οικειοθελής αποχώρησή τους απαιτεί γενναιότητα που κανείς, όπως φαίνεται, δεν διαθέτει...

http://topontiki.gr
http://www.triklopodia.com/