Δεν υπάρχει αυτός ο τύπος! Πήγαινε στη Θράκη και φώναζε για το προξενείο και τους ψευδομουφτήδες. Τώρα δε βγάζει κουβέντα για να μη χάσει την καρέκλα