"ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΑΣOΝΩΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ!"