Έφυγε ένας προφήτης..

Έφυγε ένας προφήτης, ένας καλλιτέχνης που ήξερε να θίγει τα κακώς κείμενα της εποχής του. Τουλάχιστον εκεί που πάει θα μπορεί χωρίς
δικαστικές εντολές να φωνάζει ελεύθερα: Νταλάρα, Νταλάρα, Νταλάρα, υποκριτή!