ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρότυπο Μικροβιολογικό - Διαγνωστικό Κέντρο - Αιμοληψίες Κατ΄Οίκον - Αιματολογικές Εξετάσεις - Προγεννητικός Έλεγχος - Μικροβιολογικές Εξετάσεις - Συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ

"ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"