Εδώ κολλάει το "Όπλο είναι αυτό στην τσέπη σου ή χάρηκες που με είδες;"Εδώ κολλάει το "Όπλο είναι αυτό
στην τσέπη σου ή χάρηκες που με είδες;"