Δημήτρης Αλεξόπουλος : Αριθμός 9 : το τέλος είναι μόνο η αρχή

Ο αριθμός 9 είναι ο τελευταίος μονοψήφιος αριθμός που αντιπροσωπεύει μέσα στο Μάτριξ την ολοκλήρωση αλλά και την ετοιμασία για την εισαγωγή σε μια νέα αρχή που θα κάνει ό αριθμός 1.
Ένας πολύ ενδιαφέρον αριθμός
Είναι ο αριθμός του θεού Ουρανού στην αρχαία ελληνική θρησκεία. Ο Ουράνος ήταν ο πρώτος αρχηγός των θεϊκων δυναστειών,πατέρας του Κρόνου και παππούς του Δία. Συμβολίζει τον δημιουργό την

ανώτερη σκέψη και τη διορατικότητα. Ο Ουρανός ήταν ο μόνος θεός που μπορούσε να δεί το μέλλον και αυτό εξηγείται επειδή ο χρόνος-Κρόνος είναι παιδί του αλλά και γιατί ο χρόνος και τα γεγονότα του είναι κυκλικά και αυτός τα έχει δεί όλα αυτά ξανά και ξανά ατελείωτες φορές. Στην αριθμητική
Είναι πολύ ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά του αριθμού 9 στα μαθηματικά και ο Πυθαγόρας του έδινε μεγάλη σημασία.
Το άρθροισμα όλων των ψηφίων πλην του 9 (1+2+3+4+5+6+7+8=36) δίνει αποτέλεσμα 36 (3+6=9)αλλά επίσης αν προσθέσουμε το 9 με οποιοδήποτε ψηφίο το αποτέλεσμα δίνει το ίδιο ψηφίο πχ: 9+5=14 (1+4=5).
Όταν πολλαπλασιαστεί με οποιονδήποτε αριθμό πάντα αναπαράγει τον εαυτό του όταν προστεθούν τα ψηφία του αποτελέσματος της πράξης του πολλαπλασιαμού.πχ:
2 x 9 = 18 1+8 = 9
3 x 9 = 27 2+7 = 9
4 x 9 = 36 3+6 = 9
5 x 9 = 45 4+5 = 9
6 x 9 = 54 5+4 = 9
7 x 9 = 63 6 +3 = 9
8 x 9 = 72 7 +2 = 9
και ούτω καθεξής
Επίσης Αν πάρουμε οποιονδήποτε αριθμό και προσθέσουμε τα ψηφία του, για παράδειγμα τον αριθμό 333. 3+3+3=9. Και στην συνέχεια αφαιρέσουμε το αποτέλεσμα από τον αρχικό αριθμό, δηλαδή 333-9 = 324. Το άθροισμα των αριθμών του αποτελέσματος μας δίνει ΠΑΝΤΑ τον αριθμό 9. Δηλαδή: 324 (3+2+4 = 9) . Και αυτό συμβαίνει πάντα και για οποιονδήποτε αριθμό.
Υπάρχει επίσης ένας μαθηματικός γρίφος γύρω από το 9. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί να γραφτεί χρησιμοποιώντας τρία ψηφία; Η απάντηση είναι το εννιά υψωμένο στην ενάτη δύναμη του εννιά, δηλαδή (9^9)^9. Το 9^9 ισούται με 387420489. Κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό που αναπαριστάται από το 9^387420489, ο οποίος αρχίζει με 428124773… και τελειώνει σε …89. Ο ολοκληρωμένος αριθμός αποτελείται από 369 εκατομμύρια ψηφία ( 3+6+9= 18=1+8=9 απίθανο έτσι;) και θα απαιτούνταν 500 μίλια χαρτιού και πολλά χρόνια για να γραφτεί.
Στον Χριστιανισμό
Η Ορθόδοξη Εκκλησία πραγματοποιεί μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως του αποθανόντος 9 ημέρες μετά από το θάνατό του. Μερικοί πιστεύουν πως η ψυχή του περιφέρεται στον τόπο που απεβίωσε για 9 μέρες. Εννέα είναι τα αγγελικά τάγματα κατά την χριστιανική παράδοση. Η ενάτη ώρα είναι η ώρα της προσευχής: ‘Ἐπὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην’.(Πράξεις αποστόλων.3,1)
Ο Ιησούς πέθανε την ενάτη ώρα πάνω στο σταυρό :῏Ην δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης, τοῦ ἡλίου ἐκλείποντος,καὶ ἐσχίσθη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον·καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε· πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου· καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν.(κατά Λουκάν 23,44-46).
Στη φύση και τη Γεωμετρία
Με εννέα μήνες τοκετού κατά κανόνα γεννάται ο άνθρωπος.Ο κύκλος ως τέλειο σχήμα έχει 360 μοίρες. Αν προσθέσουμε τους αριθμούς 3+6+0 έχουμε αποτέλεσμα 9.
Στη μέτρηση του Χρόνου
Η μια μέρα έχει 1,440 λεπτά = 9
Η μια εβδομάδα έχει 10,080 λεπτά = 9
Το ένα έτος έχει 525,600 λεπτά = 9
Το ένα έτος έχει 31,536,000 δευτερόλεπτα = 9
Στον ισλαμικό κόσμο
Ο Θεός στο Ισλάμ έχει 99 ονόματα (9+9 = 18 = 9)
Με όλα τα παραπάνω βλέπουμε ότι το 9 συμβολίζει το τέλος μεν αλλά και την υπόσχεση για το νέο ξεκίνημα.
Δημήτρης Αλεξόπουλος

 triklopodia.gr