Μάργκαρετ Θάτσερ: Όποιος δεχθεί να παραδώσει στην Λέσχη Μπίλντενμπεργκ την αυτοκυριαρχία της Χώρας του, είναι εκλεκτός, αλλιώς απορρίπτεται!

Έχουν περάσει μόλις 24 χρόνια περίπου, από την στιγμή που η τότε πρωθυπουργός της Αγγλίας Μάργκαρετ Θάτσερ είπε (δημοσίως!) τα ακόλουθα:
“Γιά μένα είναι τιμή η απόρριψίς μου απο την ‘Λέσχη Μπίλντενμπεργκ’. Όποιος…
δεχθεί να παραδώσει στην Λέσχη την αυτοκυριαρχία της Χώρας του, είναι εκλεκτός, αλλιώς α π ο ρ ρ ί π τ ε τ α ι!.

Θέση της Λέσχης είναι να υ π ο β α θ μ ι σ θ ο ύ ν τα Έθνη και να υπάρξει μία Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων, αλλά θα αποτύχουν!
Μέ παραμέρισαν γιατί α ρ ν ή θ η κ α να παραδώσω τήν κυριαρχία της Βρεττανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποτελεί το απαραίτητο βήμα της Λέσχης γιά την δημιουργία μιάς Παγκοσμίου Κυβερνήσεως…”
Πρωθυπουργός της Αγγλίας Μάργκαρετ Θάτσερ, ‘The Spot Light, July 10, 1995’
thesecretrealtruth