"Αντιστασιακός" κι ο Πάκης! Τι λες τώρα;; Μιλάει για υπεράσπιση της δημοκρατίας!~

Παυλόπουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕΕΕ "Εχουμε χρέος να υπερασπισθούμε την Δημοκρατία"
Καυλόπουλος στο ΠΕ-ΠΕΣ: "Εννοείς τώρα έτσι? Γιατί την επταετία 1967-74 που καταλύθηκε η Δημοκρατία από τη Χούντα, εσύ έκανες μεταπτυχιακά στο Παρίσι και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Παντεόν-Ασσάς, απ' όπου το
1974 πήρες το DEA de Droit Public"
sibilla-gr-