Αποκάλυψη: Παράτυπες μονιμοποιήσεις υπαλλήλων επιμελητηρίων (Έγγραφο)

vouli567567-thumb-large
Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, που συζητείται σήμερα 23/4, στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα: » Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», όπου μέσα στις «λοιπές διατάξεις», περιλαμβάνει και ρύθμιση για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων, εκτός διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

Διαβάστε το εδάφιο που αναφέρει: «Λύση αστικών εταρειών επιμελητηρίων και κεντρικής ένωσης επιμελητηρίων και ρύθμιση θεμάτων προσωπικού» (Σελ. 24).
Πάντα υπάρχει λύση για όλα με όλες τις Κυβερνήσεις!
24