Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Εγκρίθηκαν τα χρήματα για τον Μάιο --Χαρά οι μουσουλμάνες με τις μπούρκες αυτές τα παίρνουν όλα τα επιδόματα οι ραγιάδες κρεμιούνται....

ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΣΛΑΜΙΣΤΩΝ
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Εγκρίθηκαν τα χρήματα για τον Μάιο
Εγκρίθηκε η δαπάνη για την καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του Μαΐου.
Συγκεκριμένα εγκρίθηκε ποσό ύψους 52.294.121,73 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της δαπάνης. Την απόφαση πήρε η υπουργός Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου.