Επηρεάζουν οι ατμοσφαιρικοί ρύποι τη στυτική λειτουργία;

Επηρεάζουν οι ατμοσφαιρικοί ρύποι τη στυτική λειτουργία;
Η μακροχρόνια έκθεση στους ρύπους αυτοκινήτων βρέθηκε να έχει καταστροφική επίδραση στη στυτική λειτουργία αρουραίων, σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσίευση στο Journal of Sexual Medicine.
Ενώ τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν απευθείας στους ανθρώπους αναδεικνύουν την πιθανότητα τα καυσαέρια των αυτοκινήτων να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο
στη στυτική λειτουργία των ανδρών.
Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι και ιδιαίτερα τα καυσαέρια αυτοκινήτων  έχουν συνδεθεί με διάφορα προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αναπνευστικών νοσημάτων, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και της ανδρικής υπογονιμότητας. Λίγα όμως είναι γνωστά σχετικά με την επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανδρική σεξουαλική λειτουργία.
Για να διερευνήσουν λοιπόν περισσότερο τη σχέση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη στυτική λειτουργία οι ερευνητές διεξήγαγαν μια μελέτη σε 40 αρσενικούς αρουραίους ηλικίας 12 εβδομάδων, οι οποίοι χωρίστηκαν σε 4 ομάδες.
Για τρεις μήνες η μία ομάδα έμενε σε ένα δωμάτιο το οποίο είχε συνεχώς καθαρό φρέσκο αέρα. Οι υπόλοιπες 3 ήταν εκτεθειμένες σε καυσαέρια από μια μοτοσυκλέτα τα οποία μεταφέρονταν μέσω ενός σωλήνα στο δωμάτιο όπου διέμεναν. Οι τρεις αυτές ομάδες ήταν εκτεθειμένες στα καυσαέρια για 2, 4 ή 6 ώρες αντίστοιχα η κάθε μια σε ημερήσια βάση. Η έκθεση λάμβανε χωρά 5 φορές την εβδομάδα για 3 μήνες.
Στο τέλος των τριών μηνών οι αρουραίοι αξιολογήθηκαν ως προς τη στυτική λειτουργία, τη λειτουργία των πνευμόνων τους, καθώς και την ύπαρξη φλεγμονής. Οι ερευνητές επίσης εξέτασαν τη μικροσκοπική δομή του ιστού του πνεύμονα και του πέους σε κάθε αρουραίο.
Βρέθηκε ότι η λειτουργία των πνευμόνων καθώς και η στυτική λειτουργία  μειώθηκε στους αρουραίους που ήταν εκτεθειμένοι στους ρύπους  για 4 ή για 6 ώρες ημερησίως. Οι αρουραίοι αυτοί είχαν επίσης αυξημένα ποσοστά κυστικής ίνωσης. Η φλεγμονή ήταν πιο συχνή στις τρεις ομάδες που είχαν έκθεση στους ρύπους σε σύγκριση με την ομάδα που διέμενε συνεχώς στο δωμάτιο με τον καθαρό αέρα.
Οι συγγραφείς της μελέτης μάλιστα ανέδειξαν ότι η φλεγμονή, καθώς  και κάποια αναπνευστικά προβλήματα όπως είναι το άσθμα και η αποφρακτική υπνική άπνοια έχουν συσχετισθεί με τη στυτική δυσλειτουργία.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης η μετάφραση των ευρημάτων τους στην κλινική πρακτική αναδεικνύει ότι τόσο οι ασθενείς όσο και οι κλινικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τον δυνητικό ρολό της μακρόχρονης έκθεσης στους ρύπους των αυτοκινήτων  στην εμφάνιση της στυτικής δυσλειτουργίας.
andrologia.gr