Ο ένας εθνοκτόνος παραδίδει στον άλλο εθνοκτόνο... σε διατεταγμένη υπηρεσία!

Η εναλλαγή των χαμηλόβαθμων τραπεζοϋπαλλήλων... σύμφωνα με τα αφεντικά τους

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com