Βροχή ρουσφετιών: Υπηρεσιακό συμβούλιο θα αποφασίσει αν υπό μετάθεση στις Βρυξέλλες υπάλληλος μιλά... φλαμανδικά

psipte

Με δικαιολογητικό βεβαίωση από ιδιωτικό φορέα, που όμως διδάσκει ολλανδικά και όχι τη συγκεκριμένη διάλεκτο της γλώσσας που ομιλείται στο Βέλγιο

Με ένα ασυνήθιστο θέμα - προφανές "ρουσφέτι"- στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο το δεύτερο υπηρεσιακό συμβούλιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής: Καλείται να γνωμοδοτήσει αν δημοσιογράφος που ζητά να μετατεθεί στο γραφείο Τύπου της Ελλάδας στις Βρυξέλλες πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις και εν προκειμένω να κρίνει αν έχει επαρκείς γνώσεις
«ολλανδικών/φλαμανδικών»: Όχι απλά αν μιλά ολλανδικά, αλλά ειδικά τη διάλεκτο που ομιλείται στο Βέλγιο.

Ο δημοσιογράφος υπηρετεί με απόσπαση στο υπουργείο που προϊσταται ο Νίκος Παππάς από το γραφείο Τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας και τώρα έχει κάνει αίτηση μετάθεσης στις Βρυξέλλες. Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση του υπηρεσιακού συμβουλίου διαθέτει άριστη γνώση αγγλικών και επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών για τα ολλανδικά/φλαμανδικά.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει και στην πρόσκληση σύγκλησης του υπηρεσιακού συμβουλίου, στα παραρτήματα απόδειξης γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ, αλλά και στο υπουργείο Παιδείας δεν υπάρχει αναφορά στην ολλανδική/φλαμανδική γλώσσα, ενώ επιπλέον δεν υπάρχει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα πιστοποιημένος φορέας για την αναγνώριση γλωσσομάθειας της ολλανδικής-φλαμανδικής γλώσσας. Και τα δύο αυτά δεδομένα τα αποδέχεται το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, προκειμένου να ολοκληρωθεί όμως, το προφανές ρουσφέτι της μετάθεσης, συγκαλείται το υπηρεσιακό συμβούλιο και αποδέχεται ως επαρκές πιστοποιητικό τη βεβαίωση από ιδιωτικό φορέα εκμάθησης γλωσσών, που όμως, διδάσκει ολλανδικά. Ετσι, στη μεν βεβαίωση που προσκομίζεται βεβαιώνεται ότι ο δημοσιογράφος έκανε μαθήματα ολλανδικών 150 ωρών και έφτασε στο επίπεδο C1, στο δε πιστοποιητικό σπουδών που επίσης προσκομίζεται τα ολλανδικά γίνονται «μαθήματα ολλανδικής/φλαμανδικής γλώσσας» «με πολύ καλή επίδοση».