ΣΟΚ στους Έλληνες! Πασίγνωστος διεθνολόγος λέει ότι πρέπει να γίνει τώρα Ελληνοτουρκικός πόλεμος. Άρθρο ΒΟΜΒΑ!

ellada-tourkia
Η Αναγκαιότητα τού Ελληνο-Τουρκικού Πολέμου…

hqdefault
Χρειάζεται ένας Πόλεμος προκειμένου να τεθή Οριστικό Τέλος στόν Ατελέσφορο, πλέον, Διεθνοποιημένο Κόσμο πού όρισαν οι Νικητές τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου…
Ενα Κόσμο τόν οποίο η μετά τήν Εκλογή τού Προέδρου κυρίου Donald John Trump η Αμερική δέν θέλει, πλέον, νά υπερασπιστή αλλά καί μέ δεδομένο τό Δημοψήφισμα τού Βρεταννικού BREXIT η Φραγκική Γαλλο-Γερμανική Ευρωπαική Ενωση δέν είναι πρόθυμη νά συνεχίζη νά αναγνωρίζη…
Στρατιωτικός, αμυντικός Βραχίονας του Διεθνοποιημένου Μετα-Ψυχροπολεμικού Κόσμου είναι η καταγγελλόμενη ως επιβλαβή γιά τίς ΗΠΑ Ευρωατλαντική Συμμαχία τού ΝΑΤΟ…
Τό Γαλλο-Γερμανικό Πολιτικό Κατεστημένο ήδη από τό 2005 ετοιμάζει τόν δικό του Αμυντικό Οργανισμό, ο οποίος συγκεκριμενοποιήθηκε διά τής Πρώτης Ενδογραγκικής Αμυντικής Συμφωνίας ανάμεσα στίς Υπουργούς Αμύνης τής Γαλλίας καί τής Γερμανίας, τής κυρίας Florence Parly καί Ursoula Von de Leyen στήν Γαλλική Πρεσβεία στό Βερολίνο τόν Ιούνιο τού 2018…
Τό ΝΑΤΟ δέν εξυπηρετεί παρά ως »Νανούρισμα» τών Φόβων τών Βαλτικών Χωρών έναντι τής Ρωσσίας, γιά τό ενδεχόμενο κάποιας Ρωσσικής Εισβολής σ αυτές τίς Περιοχές, κάτι όμως πού δέν είναι αρκετό καί πεισικό γιά νά δικαιολογούν οι Αμερικανοί Ιθύνοντες Οικονομικά Κονδύλια…
Οι Αμερικανοί έχουν στραφή πρός τήν ΚΙΝΑ καί θέλουν νά αποκρούσουν τήν Οικονομική αλλά καί Γεωστρατηγική Παγκόσμια Επιρροή τού ΠΕΚΙΝΟΥ, ενώ οι Φράγκοι Γάλλοι καί Γερμανοί σκοπεύουν συγκεκριμένα σημεία τής Χερσονήσου τού Αίμου τής Ανατολικής Μεσογείου, τής Μέσης Ανατολής καί τής Αφρικής…
Τά Σχέδια τών Αμερικανών καί τών Δυτικών Ευρωπαίων ΔΕΝ εξυπηρετούνται από τό ΠΑΛΑΙΟΜΟΔΙΤΙΚΟ ΝΑΤΟ…
Οι Ρώσσοι έχουν πάντα τήν Προσοχή τους καί στήν Μεσόγειο καί στήν Κεντρική Ευρώπη καί ασφαλώς θά χαρούν μέ τόν Προσεχή Θάνατο τού ΝΑΤΟ…
Ο Πόλεμος ανάμεσα στήν Ελλάδα καί στήν Τουρκία είναι ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ προκειμένου τό εκτός Χρόνου ΝΑΤΟ νά πεθάνη διά τής Συγκρούσεως ΔΥΟ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΧΩΡΩΝ…!
Ο Μετά τήν 11 Σεπτεμβρίου 2001 ΡΕΥΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ αναζήτησε διά τών Αμερικανικων Εκστρατειών της Νεο-Συντηριτικής Διοικήσεως τού Προέδρου κυρίου George W. Bush καί τής Προοδευτικής Διοικήσεως τού Προέδρου κυρίου Barak Hussein Obama διά τών Εκστρατειών στό Αφγανιστων καί στό Ιρακ σέ ό,τι αφορά τόν Πρώτο καί διά τής Δημοκρατικής Μεταγγίσεως καί τής Αραβικής Ανοίξεως σέ ό,τι αφορά τόν Δεύτερο, νά ανατάξη τόν Μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ΔιεθνοποιημένοΚόσμο…
Τήν 11 Σεπτεμβρίου ακολούθησε η Κατάρρευση τής LEHMAN BROTHERS καί τώρα ήρθε η Ωρα τής ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ…
Μεταβαίνουμε σέ κάποιον Νέο Κόσμο…
Η Μετάβαση στό Μέλλον μάς αφορά ιδιαίτερα ως Ελληνες διότι…
Διότι θά γίνη διά τού ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ