Κανόνες στην ανεξέλεγκτη χρήση της πλατφόρμα Airbnb, βάζει ο νέος υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.

Τι αλλάζει στην αγορά Airbnb - Βάζουν όριο ανά περιοχή. Για φοροδιαφυγή ανεξέλεγκτη


Τι αλλάζει στην αγορά Airbnb - Βάζουν όριο ανά περιοχή

450 εκατ. ευρώ φοροδιαφυγή μέσω… Airbnb!

Κανόνες στην ανεξέλεγκτη χρήση της πλατφόρμα Airbnb, θέλει να βάλει ο νέος υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. 
Το νέο πλαίσιο που σχεδιάζει η κυβέρνηση θα στοχεύει στην οριοθέτηση μέγιστου αριθμού των μισθώσεων ακινήτων- Airbnb ανά περιοχή αλλά και στην δίκαιη φορολόγησή τους. Έτσι θεωρείται ότι θα περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη λειτουργία της πλατφόρμας, όπως η απουσία διαθέσιμων ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων για οικογένειες
αλλά και η αύξηση των ενοικίων χωρίς λόγο. Για φοροδιαφυγή ανεξέλεγκτη
Επίσης, εκτιμάται πως με το ίδιο πλαίσιο θα μπορέσει να ελεγχθεί και το φαινόμενο του υπερ- τουρισμού σε περιοχές όπως η Σαντορίνη. Οδηγό θα αποτελέσουν οι διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
 Newsbomb.gr
Στο ζήτημα αναφέρθηκε την Τρίτη ο νέος υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης επισημαίνοντας πως η δίκαιη ρύθμιση του κλάδου είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης.