Οι λαθρομετανάστες «σβήνουν» την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Οι μετανάστες «σβήνουν» την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα Αν δεν υπήρχαν οι λαθρομετανάστες ο πληθυσμός της χώρας θα μειωνόταν αισθητά και σήμερα ολόκληροι δήμοι της επαρχίας θα είχαν μόνο ηλικιωμένους και ελάχιστους νέους.
Μουσουλμάνοι στην πλειοψηφία, Αλβανοί και προερχόμενοι από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,  άνδρες και γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας, που σήμερα εκτιμώνται πάνω από 10-11% του πληθυσμού, συνέβαλαν καθοριστικά στην αύξηση του μόνιμου πληθυσμού σε 1.112.000
άτομα την εικοσαετία 1991-2010.
Όπως αναφέρει το Έθνος, τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, που έκανε το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του τμήματος Μηχανικών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με αυτά, σε εθνικό επίπεδο οι γεννήσεις αλλοδαπών μητέρων αποτελούν το 17,6%, ενώ αντίθετα οι θάνατοι των αλλοδαπών μόλις το 1,7%.
Η συμβολή σε εθνικό επίπεδο των αλλοδαπών στις συλλογικές γεννήσεις είναι σημαντική, καθώς, περισσότερες από 17 στις 100 γεννήσεις προέρχονται από μητέρες που δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα.
Οι επιστήμονες, δεν είναι σε θέση να διαχωρίσουν τους θανάτους και τις γεννήσεις ανάλογα με την υπηκοότητα, καθώς η Στατιστική Υπηρεσία δεν διαθέτει τέτοια δεδομένα, ωστόσο, αυτό που προκύπτει αβίαστα ως συμπέρασμα είναι πως η αύξηση του ελληνικού πληθυσμού οφείλεται αφενός στην είσοδο μεγάλου αριθμού αλλοδαπών και αφετέρου στο ότι μεταξύ αυτών που εισέρχονται περιλαμβάνονται πολλές γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας, 15-50 χρόνων