"Η Αλήθεια και το Ψέμα

Το ψέμα δε μένει για πολύ, γιατί το επισκιάζει με την λάμψη της πολύ σύντομα η παρουσίας της αλήθειας, και τότε, αυτός που έχει το ψέμα ως εργαλείο του τρέχει για να κρυφτεί ....