Αν και έχω χρόνια να σε δω, δεν έλειψες ποτέ από τη ζωή μου

Αν και έχω χρόνια να σε δω, δεν έλειψες ποτέ
από τη ζωή μου....

Μαρίζα Τσιτμή