Η Αντικατάσταση Πληθυσμών απαιτεί συνεχή καταπίεση για να πετύχει!!! - ΒΙΝΤΕΟ -


ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΣΜΟ ΕΠΙΣΗΜΑ !!!

Η επιβεβλημένη δημογραφική αλλοίωση της κοινωνίας
(
ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΣ), πέρα από χάος και τριβές δημιουργεί και … τυραννία.
Μέτρα, κανονισμοί, νόμοι, ρυθμίσεις, ποσοστώσεις,

απαγορεύσεις, περιορισμοί στην ελευθερία λόγου,
στην ελευθερία επιλογής και
στην ελευθερία συνείδησης απαιτούνται για τον …ξενιστή πληθυσμό.