Η Επανάσταση & η Άμεση Δημοκρατία, είναι δική σου υπόθεση Λαέ μου

Η Επανάσταση & η Άμεση Δημοκρατία, είναι δική σου υπόθεση Λαέ μου! Εγώ δεν είμαι παρά ένας λίθος, στο οικοδόμημα της Ελευθερίας! Το όπλο στα χέρια σου! Συμπαρατάξου στην Συντακτική Εθνοσυνέλευση! Εσύ είσαι & το πρόβλημα
& η λύση του!