Προσλήψεις: 360 νέες θέσεις εργασίας σε υπουργείο Υγείας, νοσοκομεία και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Προσλήψεις: 360 νέες θέσεις εργασίας σε υπουργείο Υγείας, νοσοκομεία και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
ygeiamou.gr team
Δείτε τις ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων
Σε προσλήψεις προχωρούν φορείς, νοσοκομεία,Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.
Από τις θέσεις δεσπόζουν οι 317 θέσεις Τακτικού Προσωπικού σε Φορείς Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Οι θέσεις εργασίας:

– Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 38 ατόμων με σύμβαση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τηλέφωνο: 24413 51486
– Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών στη συνεδρίασή της στις 10.12.2019 αποφάσισε την πρόσληψη για το έτος 2020 συμβασιούχων διδασκόντων με μερική απασχόληση βάσει του π.δ. 407/1980. Υποβολή δικαιολογητικών από την Πέμπτη 19.12.2019 έως και την Τετάρτη 15.1.2020. Τηλ επικοινωνίας 210 3897143.
– Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 317 θέσεων σε φορείς πρόνοιας, ως ακολούθως: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ). Τα άτομα που θα προσληφθούν θα είναι Πανεπιστημιακής Εκπάιδευσης (31 θέσεις), Τεχνολογής Εκπαίδευσης (38 θέσεις), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (213 θέσεις) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (35 θέσεις). Η Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων για τις θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 23/12/2019-10/01/2020, για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης είναι 13/01/2020-28/01/2020. Δείτε
– Προσλήψεις για 8 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε διάφορους τομείς της επιχείρησης. Δεν έχουν όλες οι θέσεις ίδια καταληκτική ημερομηνία υποβολής.
Δείτε τις προκηρύξεις στο dimosio.gr