'Οταν η Ελλάδα εείχε ηγέτη με αδένες... στην καθομιλουμένη όρχεις!


Η μοναδική φορά στην ελληνική ιστορία η Ελλάδα είχε ηγέτη που δεν ήταν δουλικό των ΗΠΑ, της Ευρώπης, αλλά υπηρέτης του λαού...


Παρασάγγες τα δουλικά που ακολούθησαν μέχρι και σήμερα...

https://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com