Το άλογο και ο σκύλος: Η φωτογραφία καλοσύνης του 2020


Άλογα
ζώα
σκύλος


Ας ξεκινήσουμε με αυτή τη συμβολική φωτογραφία τη στήλη ”Ζώα” για το 2020.
Η νέα χρονιά ας έχει μόνο καλοσύνη και αγάπη…
Το άλογο και ο σκύλος: Η φωτογραφία καλοσύνης του 2020 - Εικόνα 2
Πηγή