Προσλήψεις στο Δημόσιο: Αυτές είναι οι 50 θέσεις που είναι «ανοικτές»

Δείτε τις προκηρύξεις

Προκηρύξεις για 50 νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο βρίσκονται σε εξέλιξη όπως αναφέρει το Dimosio.gr.
Δείτε αναλυτικά

  • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 31/12/2019-06/01/2020
Τηλέφωνο: 210 4590761, 210 4590759.
Δείτε την προκήρυξη εδώ
  • Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.
Τηλέφωνο: 27213 60611
Δείτε την προκήρυξη εδώ
  • Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:2 ΔΕ Δενδροκηπουροί, 1 ΥΕ Εργάτης Πρασίνου.
Τηλέφωνο: 213 2012920
Δείτε την προκήρυξη εδώ
  • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 27/12/2019-07/01/2020.
Τηλέφωνο: 22650 82313, 22650 82346
Δείτε την προκήρυξη εδώ
  • Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:3 ΤΕ Βρεφονηιπιοκόμοι, 2 ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 28/12/2019-07/01/2020.
Τηλέφωνο: 213 2055386, 213 2055341
Δείτε την προκήρυξη εδώ
  • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/12/2019-07/01/2020.
Τηλέφωνο: 27310 81128, 27310 25363
Δείτε την προκήρυξη εδώ