Εκτιμάτε τους ανθρώπους όσο τους έχετε όχι όταν τους χάνετε


Εκτιμάτε τους ανθρώπους όσο τους έχετε όχι όταν τους χάνετε! Αντί να νοσταλγούμε τους ανθρώπους ή τα πράγματα που έχουμε χάσει, θα πρέπει να μάθουμε να απολαμβάνουμε και να εκτιμούμε τους ανθρώπους που έχουμε
δίπλα μας τώρα.