«ΠΡΟΕΔΡΟΣ» ΣΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ «ΠΡΟΕΔΡΟΥ»