Μάθε να ζεις και όχι απλά να υπάρχεις....

Ενοικιαστές χρόνου είμαστε, με χρονικό ορίζοντα μια αστραπή φωτός μπροστά στην αιωνιότητα...


Μαρίζα Τσιτμή