Το σωστό είναι να παγώσουν όλα μέχρι την λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.Το σωστό είναι να παγώσουν όλα μέχρι την λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Καταβολή φόρων, ΦΠΑ, ασφαλιστικες εισφορές, δόσεις δανείων και καρτών, ενοίκια, πλην των επιχειρήσεων και ιδιωτών που εργάζονται (τρόφιμα,, φαρμακεία κλπ) καιτων δημοσίων υπαλλήλων που πληρώνονται. Για όλους τους άλλους, ιδιώτες που κλείσανε οι εποιχειρήσεις και τα μα;γαζιά τους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, και κλειστές εταιρείες, αναστολή.
Εχει ο άλλος λίγα χρήματα, δεν εισπράττει τίποτα και πρέπει να ζήσει. Θα του τα πάρετε μετά. Μην γ@μ@τε τον κόσμο με ανασφάλεια. Για ένα δύο, μήνες, μέχρι να ελέγθεί η επιδημία, μπορούμε.