Τρέχτε φόνος! Πανδημίας και κορονοϊού γωνία!

του Κώστα Μητρόπουλου στα ΝΕΑ