Η Σακελαροπούλου είναι μόλις 1 μήνα στη προεδρία χωρίς ουσιαστικά καθήκοντα και χωρίς να έχει κάνει τίποτα απολύτως, άχρηστη στη κυριολεξία, και κάποιοι με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα την αποκαλούν.... επιτυχημένη πρόεδρο???


Η Σακελαροπούλου είναι μόλις 1 μήνα στη προεδρία χωρίς ουσιαστικά καθήκοντα και χωρίς να έχει κάνει τίποτα απολύτως, άχρηστη στη κυριολεξία, και κάποιοι με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα την αποκαλούν.... επιτυχημένη πρόεδρο???
Σε τι???????
Στην υπόγεια νομιμοποίηση των κλεμμένων συντάξεων, ως πρώην πρόεδρος του ΣτΕ????
Μη ξεράσω!!!!!