Σκεφτείτε να πήγαιναν Χριστιανοί εισβολείς σε μουσουλμανική χώρα, να τους έτρεφαν, να τους στέγαζαν, να τους έδιναν και μηνιαίο "μισθό" κι αυτοί να μπαίναν σε τζαμιά και να τα έκαναν έτσι.Σκεφτείτε να πήγαιναν Χριστιανοί εισβολείς σε μουσουλμανική χώρα, να τους έτρεφαν, να τους στέγαζαν, να τους έδιναν και μηνιαίο "μισθό" κι αυτοί να μπαίναν σε τζαμιά και να τα έκαναν έτσι.