Σε κοιτάζω μόνο σε παγωμένες απ' το χρόνο φωτογραφίες..


Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Μπορώ να σε κοιτώ μόνο σε παγωμένες φωτογραφίες του χρόνου, στους τοίχους της ψυχής μου...


Μαρίζα Τσιτμή