Συνέχισε εσύ το δρόμο σου


Άνισο παιχνίδι η μοναξιά, παγώνει το χρόνο μέσα στην ‘’άρνηση’’...
Άρνηση να δεχτείς ότι τελειώνει, και να σκεφτείς ότι απλά.... τελείωσε.
Συνέχισε εσύ το δρόμο σου ...κι εγώ θα ψάξω να βρω
το μονοπάτι που δεν πήραμε να..

.. περπατήσω
Μη ξανάρθεις..


Μαρίζα Τσιτμή