Προσλήψεις στο Δημόσιο άμεσα για προσωπικό 10 επαγγελμάτων

Όλες οι προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να συγκεντρώσουν τώρα τα δικαιολογητικά τους
Υποψήφιοι δέκα διαφορετικών ειδικοτήτων έχουν την δυνατότητα πρόσληψης σε φορείς του Δημοσίου.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να συγκεντρώσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά τους, δεδομένου ότι οι προκηρύξεις είναι "ενεργές" και έχουν προθεσμίες.
Θα επιλεγεί προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Δείτε σε ποιες περιοχές θα προσληφθούν νέοι υπάλληλοι και για ποιες ειδικότητες, πατώντας ΕΔΩ