ΕΛΛΗΝΑΡΑ ΜΑΛΑΚΑ ! 869.000 ευρώπουλα σε ιστοσελίδα του εισαγγελάτου!

Τα καλά του κορωνοϊου! Καυτό χρήμα!