Μη γυρίζεις στα ξεπερασμένα είναι φθορά ...ψυχής οι θύμησες

Είναι οι ώρες μια ψεύτικη συνήθεια, στην αυταπάτη των αναμνήσεων...
Πώς καταντήσαμε, να ψάχνουμε την αλήθεια σε ενοικιαστήριο μιας πρόσκαιρης ζωής....


Μαρίζα Τσιτμή