Λέτε νά πείραξε τούς ίδιους μέ τόν Σωκράτη Γκιόλα ό Στέφανος Χίος;Λέτε νά πείραξε τούς ίδιους μέ τόν Σωκράτη Γκιόλα ό Στέφανος Χίος;
Λέτε;…..
Γιά νά τόν θελουν νεκρόν θά πρέπει νά έλεγε μεγάλες αλήθειες….. Εκτός καί άν είναι κόλπον παραπλάνησης; Μπά δέν νομίζω!….
Ψάξετε τί είπε, κάτι θά τούς πείραξε…..

Κ’ ύστερα λέμε γιά τήν Τουρκία ότι γίνονται δολοφονίες δημοσιογράφων…..
Όλοι μάς κινδυνεύουμε…. Είναι αδύστακτοι….. Μήν τούς χαλάτε τήν πιάτσα…..
Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά….
Ιησούς Χριστός Νικάει καί όλα τά κακά σκορπάει….
Η Βρωμιά έγινε εξουσία πάρτε τό χαπάρι….
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ