Λεφτά υπάρχουν πάντα για τους δεξιούς κι "αριστερούς" κλεπτοκράτες!