ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ: «Τακτοποιεί» 4.815 κτίρια και εγκαταστάσεις του ΟΣΕ για να μπορεί να τα αξιοποιήσει

Σχόλιο oxafies.com:Αυτό μόνο σαν ανέκδοτο ακούγεται αφού ολόκληρα κτήρια με εγκαταστάσεις έτοιμες στο Ολυμπιακό χωριό, γραφεία με όλα τα κομφόρ, υπολογιστές ,κλιματιστικά, τα εγκατέλειψαν και τα έχουν στην κυριολεξία λεηλατήσει οι γύφτοι, ακόμη και τις βρύσες και σωληνώσεις ύδρευσις ξήλωσαν κάνοντας τα στραβά μάτια η εκάστοτε κυβέρνηση σ' αυτή την πρωτόγνωρη καταστροφή.
  • Της Μαρίας Μόσχου
Μέσα σε επτά μήνες η ΓΑΙΑΟΣΕ θα έχει προχωρήσει στην τακτοποίησης ακινήτων του ΟΣΕ προκειμένου στη συνέχεια να βάλει μπροστά την αξιοποίησή τους.
Η διοίκηση της ΓΑΙΑΟΣΕ με αφορμή τις αυξημένες ανάγκες της εταιρείας στο αντικείμενο της παρακολούθησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ προχώρησε στην σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με τον κ. Γεώργιο Παυλόπουλο, Αρχιτέκτονα – Μηχανικό, Διπλωματούχο Α.Ε.Ι.

Αντικείμενο του Αναδόχου είναι η παροχή υπηρεσιών για την οριστικοποίηση διαδικασιών τακτοποίησης των 4.815 κτιρίων και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ, τα οποία περιγράφονται σε πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης που θα υπογραφεί.
Πρόκειται για την δεύτερη σύμβαση που υπογράφει η ΓΑΙΑΟΣΕ και αφορά την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Είχε προηγηθεί στο τέλος Φεβρουαρίου η σύμβαση με την εταιρεία Deloitte, που όπως είχε αποκαλύψει τότε το moved.gr,  αναζητά εναλλακτικές προτάσεις αξιολόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ με στόχο τη βελτιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης και την αύξηση των εσόδων.
Η  Deloitte ως σύμβουλος προχωρά σε πλήρη καταγραφή και να προτείνει εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης της περιουσίας που αποτελείται από περίπου 100.000 στρέμματα οικοπέδων/αγροτεμαχίων, περίπου 4.800 κτίρια συνολικής έκτασης 540.000 τ.μ., εκ των οποίων 75 κτίρια (44% της συνολικής έκτασης) και 533 (75% της συνολικής έκτασης).
Ειδικότερα έχει αναλάβει:
  • Κατανόηση και καταγραφή του χαρτοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.
  • Κατάρτιση σεναρίων αξιοποίησης.
  • Ομαδοποίηση της ακίνητης περιουσίας.
  • Ανάλυση και περιγραφή της αγοράς ακινήτων.
  • Υποστήριξη στον σχεδιασμό των χρηματοοικονομικών προβλέψεων της βέλτιστης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας για χρονική περίοδο 5 ετών.
Σημειώνεται ότι στα  σχέδια της διοίκησης της ΓΑΙΑΟΣΕ περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση σταθμών φόρτισης αυτοκινήτων (ηλεκτρικών/φυσικού αερίου) σε γεωτεμάχια της εταιρείας, η αξιοποίηση αγροτεμαχίων από την επένδυση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η αναστήλωση διατηρητέων σιδηροδρομικών σταθμών.
Υπενθυμίζεται ότι πλέον υπάρχει νόμος που προβλέπει το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων του ΟΣΕ εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος.
Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις  τα επόμενα 5 χρόνια, από τις μισθώσεις και παραχωρήσεις ακινήτων, η ΓΑΙΑΟΣΕ δύναται να παρουσιάσει αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 15% σε ετήσια βάση.
Η σύμβαση
Η διάρκεια των υπηρεσιών ορίζεται σε επτά (7) μήνες , αρχής γενομένης από την 10/08/2020 και λήγουσα την 09/03/2021. Η αμοιβή του για την περίοδο διάρκειας της Σύμβασης θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) πλέον ΦΠΑ.
Ο συνεργάτης υποχρεούται να ενημερώνει την εταιρεία και τα εξουσιοδοτημένα από αυτή πρόσωπα για κάθε θέμα που αφορά το αντικείμενο του έργου. Για τον λόγο αυτό, ο συνεργάτης θα υποβάλει στην εταιρεία ως παραδοτέα:
  • Μηνιαία συνοπτική Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τα πεπραγμένα της προγενέστερης χρονικής περιόδου, το αργότερο εντός 4 ημερών από το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.
  • Εκθέσεις ή έγγραφα, όποτε απαιτούνται από την εταιρεία για συγκεκριμένα θέματα (π.χ. προτάσεων επί συγκεκριμένων τεχνικών θεμάτων, επιστολών κλπ.).
  • Οποιαδήποτε άλλη έκθεση σχετίζεται με το αντικείμενο των υπηρεσιών.
 https://www.moved.gr/gaiaose-ae-taktopoiei-4815-ktiria-kai-egkatastaseis-tou-ose-gia-na-mporei-na-ta-aksiopoiisei/

_

_

Translate my blog to

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Εγγραφείτε τώρα